1. Krštenje.hr
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Obred krštenja
 6. /
 7. Što je krštenje?
Što je krštenje

Što je krštenje?

U kršćanskoj religiji krštenje je važan ritual koji služi kao javna potvrda vjere i predanosti slijeđenju Isusa Krista. Iako je krštenje uobičajena praksa među mnogim kršćanskim denominacijama, njegovo značenje može se promijeniti na temelju posebne doktrine i prakse crkve. U ovoj objavi raspravljati ćemo o krštenju u kršćanstvu, zajedno s njegovim značajem, različitim vrstama, uvjetima i simbolikom.

Što znači krštenje u kršćanstvu?

U kršćanstvu je krštenje čin uranjanja u vodu ili polijevanja vodom u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. To je simbol vjere osobe u Isusa Krista i njihove želje da ga slijede. Vjeruje se da čin krštenja pere grijehe i označava njihov novi život u Kristu.

Koja je svrha krštenja u Bibliji?

Prema onome što Biblija kaže, krštenje se koristi za javno izražavanje vjere i predanosti nasljedovanju Isusa Krista. Također se smatra sredstvom za dobivanje Duha Svetoga i pridruživanje tijelu vjernika. Iako nije nužno za spasenje, krštenje se smatra značajnom prekretnicom u duhovnom razvoju vjernika.

Što je krštenje i zašto je važno?

Nečija predanost nasljedovanju Isusa Krista javno se izražava krštenjem. Predstavlja novo postojanje vjernika u Kristu i značajan je korak na njihovom duhovnom putu. Za osobu koja se krsti kaže se da je “umrla svom starom načinu života i nanovo rođena kao novo stvorenje”, poistovjećujući se s Kristovom smrću, ukopom i uskrsnućem.

Koje su različite vrste krštenja?

Postoji nekoliko različitih vrsta krštenja koje se prakticiraju u kršćanstvu, uključujući:

 1. Vodeno krštenje – Ovo je najčešći tip krštenja, gdje se osoba uranja u vodu ili se polijeva svetom vodom u ime Oca, Sina i Duha Svetoga,
 2. Krštenje Duhom Svetim – Vjeruje se da se ova vrsta krštenja događa kada osoba prihvati Isusa Krista kao svog Gospodina i Spasitelja, a Duh Sveti dođe da prebiva u njoj,
 3. Vatreno krštenje – Vjeruje se da se ova vrsta krštenja odnosi na proces pročišćavanja kroz koji vjernik prolazi dok nastoji slijediti Krista,
 4. Krštenje iz želje – Vjeruje se da se ova vrsta krštenja događa kada osoba želi biti krštena, ali to ne može učiniti.

Što znači biti kršten u vodi?

Biti kršten u vodi znači biti uronjen u vodu ili biti poliven vodom kao simbol vaše vjere u Isusa Krista i vaše predanosti da ga slijedite. To je javna izjava vaše vjere u Isusa i vaše želje da živite novi život u Njemu.

Koje je značenje krštenja?

Značaj krštenja leži u tome kako ono simbolizira povezanost vjernika s Kristovom mukom, smrću i uskrsnućem. Predstavlja čovjekovo opredjeljenje za nasljedovanje Krista i njihovo novo postojanje u Njemu. Drugi način primanja Duha Svetoga i pridruživanja zajednici vjernika je krštenje.

Što je krštenje dojenčadi i zašto ga neke crkve prakticiraju?

Praksa krštenja dojenčadi ili male djece koja ne mogu sama izjaviti svoju vjeru poznata je kao krštenje dojenčadi. Neke crkve krste dojenčad jer to vide kao način primanja djece u savez Božjeg naroda i uključivanja u zajednicu vjere. Osim toga, to se smatra sredstvom predaje djeteta Bogu i traženja Njegovih blagoslova za njihov život.

Što se događa tijekom ceremonije krštenja?

Osoba koja se krsti obično izjavljuje svoju vjeru u Isusa Krista i želju da ga slijedi pred drugima tijekom rituala krštenja. Tada će, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, pojedinac biti uronjen u vodu ili će se izliti vodom. Prije i nakon krštenja, svećenik ili pastor koji vodi obred obično se moli ili objavljuje svoju vjeru.

Koja je biblijska osnova za krštenje?

Biblijski temelj za krštenje nalazi se u učenjima Isusa Krista i Novom zavjetu. U Mateju 28:19, Isus je zapovjedio svojim učenicima da “idu i čine mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.” Knjiga Djela također bilježi brojne slučajeve krštenja ljudi nakon što su ispovjedili svoju vjeru u Isusa Krista.

Što je regeneracija po krštenju i je li biblijska?

Ideja da je krštenje potrebno za otkupljenje i da se spasenje događa kao rezultat krštenja poznata je kao regeneracija krštenjem. Biblija je u suprotnosti s ovom idejom, učeći da je spasenje besplatan dar Božje milosti primljen kroz osobno povjerenje samo u Isusa Krista. Iako ne spašava čovjeka, krštenje je značajan simbol njihove religije.

Koja je razlika između krštenja?

Unatoč tome što imaju malo različita značenja, krštenje su pojmovi koji se često koriste kao sinonimi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga krsti se uranjanjem u vodu ili polijevanjem vodom. S druge strane, proces davanja kršćanskog imena djetetu pri krštenju poznat je kao krštenje. Dijete se, prema nekim običajima, prilikom krštenja blagoslivlja i posvećuje Bogu.

Koji su zahtjevi za krštenje?

Ovisno o vjeri ili denominaciji, za krštenje moraju biti ispunjeni različiti uvjeti. Većinu vremena osoba mora javno izjaviti svoju vjeru u Isusa Krista i svoju namjeru da mu služi. Neke crkve također mogu imati uvjete vezane uz dob ili druge uvjete, zahtijevati razdoblje poučavanja ili pripreme prije krštenja, ili oboje.

Koja je uloga krštenja u spasenju?

Iako nije nužno za spasenje, krštenje je značajna prekretnica u duhovnom razvoju vjernika. Za osobu koja se krsti kaže se da je “umrla svom starom načinu života i nanovo rođena kao novo stvorenje”, poistovjećujući se s Kristovom smrću, ukopom i uskrsnućem. Osim toga, dobivanje Duha Svetoga i pridruživanje tijelu vjernika vide se kao ishodi krštenja.

Koja je simbolika krštenja?

Simbolika krštenja je bogata i raznolika, s različitim značenjima koja se pridaju različitim aspektima ceremonije. Neki od ključnih simbola krštenja uključuju:

 • Voda – predstavlja čišćenje, pranje grijeha i novi život u Kristu,
 • Uranjanje – predstavlja smrt i ukop u stari način života, te uskrsnuće u novi život u Kristu,
 • Bijelo ruho – predstavlja novi život u Kristu te čistoću i svetost koja proizlazi iz nasljedovanja Njega,
 • Ulje ili krizma – predstavlja pomazanje Duhom Svetim i osposobljenost za život služenja Bogu.

Kakva je povijest krštenja u kršćanstvu?

Kršćanska praksa uključuje krštenje od samih početaka Crkve. Krštenje se spominje kao prevladavajuća praksa među vjernicima u Novom zavjetu. Različite crkve i denominacije razvile su vlastite običaje krštenja tijekom vremena, uključujući različite načine krštenja, dobna ograničenja i teološka tumačenja njegovog značaja.

Krštenje je značajna ceremonija u kršćanskoj religiji. Simbolizira prihvaćanje osobe u tijelo vjernika kao i njihovu predanost nasljedovanju Isusa Krista. Značaj krštenja kao prikaza novog života u Kristu traje unatoč varijacijama u određenim ritualima i tumačenjima među različitim crkvama i denominacijama.

Krštenje.hrKategorijeLista Želja
Pretraži
Račun